Thống kê tháng November, 2007

Bà i 9: Hình cơ bản18- Con rắn

Sunday, November 4th, 2007

Bà i 9: Hình cơ bản số XVIII và mẫu con rắn

Thể hiện con rắn thật là dễ. Trạng Quỳnh, chỉ với 3 tiếng trống đã vẽ được 10 con rắn.

Gấp giấy thể hiện một con rắn, cũng đơn giản, chỉ cần gấp nhỏ dần tờ giấy lại theo một chiều là được.

Chỉ có điều là đẹp hay không mà thôi.

Con rắn- ngoà i thân dà i, còn có đặc điểm chi tiết nà o để có thể miêu tả được? Rất hạn chế.

Để tạo được mẫu gấp con rắn, có lẽ chỉ chắc chắn được một điều: Do con rắn có thân dà i, lên trục dọc của thân phải nằm theo đường chéo của tờ giấy hình vuông để tận dụng chiều dà i giấy. Và với hy vọng rằng: Con rắn được gấp ra đừng vuông quá.

Để gấp được mẫu gấp con rắn, hãy là m quen với hình cơ bản số 18. Đây là hình cơ bản được dùng để gấp những con có thân dà i như con rắn, con sâu….


Hình 1: Hình cơ bản XVIII


Hình 2: Mẫu con rắn 1


Hình 3: Mẫu con rắn 2 (tiếp theo và hết)