Thống kê chuyên mục 'Bà i5.Hình cơ bản5-Convoi'

Bài 5: Hình cơ bản số V - Mẫu con voi

Friday, September 21st, 2007

Bài 5: Hình cơ bản số V - Mẫu con voi

Hình cơ bản số V và mẫu con voi

Ông nội tôi là người dạy cho tôi gấp những mẫu gấp giấy đầu tiên. Đó là những mẫu gấp giấy rất đẹp và rất đơn giản, như mẫu gấp con chim ( con cò ngồi ), mũ ông công, thuyền có mui và không có mui, đầu sư tử, đuôi cá, quả bóng…Ngà y ấy, do chẳng có những thứ chơi như bây giờ, nên việc gấp những mẫu gấp giấy đó quả thật là những trò chơi vô cùng hấp dẫn đối với trẻ nhỏ.

Một lần tôi hỏi ông nội tôi: Ông có thể dạy cho cháu gấp con voi được không? Ông tôi trả lời rằng: Ông không biết mẫu gấp đó để dạy cho cháu. Chắc là khi ấy tôi có bộ mặt thất vọng lắm, vì sau đó tôi thấy ông im lặng hồi lâu.

Đó cũng là điều ám ảnh tôi mãi. Ngà y tôi là sinh viên đại học, tôi cũng đã thử gấp mẫu con voi, nhưng mãi cũng chẳng tạo ra được cái gì.

Nhưng sau nà y, tôi có cháu mà ngộ nhỡ nó lại hỏi như tôi đã hỏi ông tôi ngà y xưa thì sao? Như vậy thì phải tiếp tục tìm kiếm thôi.

Sau nà y tôi mới biết cái sai lầm của tôi ngà y ấy là khi gấp mẫu con voi, hoặc con nà o đó, tôi không suy nghĩ, tìm kiếm hình cơ bản phù hợp cho mẫu gấp mà chỉ sử dụng một số hình cơ bản đã biết, ví dụ như hình cơ bản để gấp con cò ngồi…

Nếu có hình cơ bản phù hợp, việc gấp mẫu con voi thật đơn giản.

Hình cơ bản để gấp mẫu con voi chỉ cần 4 nhánh gấp tạo chân, hai nhánh gấp tạo đầu và đuôi. Chỉ khó đôi chút là phải dà nh diện tích để tạo cho mẫu con voi hai cái ngà nhỏ. Vậy là xong.

Nhưng trước hết là phải là m quen với hình cơ bản số V.

Hình 1: Hình cơ bản V- Hình cơ bản nà y cho phép ta gấp được con voi và một số mẫu các con khác..


Hình 2: Mẫu con voi (còn tiếp)


Hình 3: Mẫu con voi ( còn tiếp)


Hình 4: Mẫu con voi ( tiếp theo và hết).

Chúc các bạn thà nh công.