Bài 11: Mẫu gấp Mũ Ông Công

December 1st, 2009

Bài 11: Mẫu gấp Mũ Ông Công

 

Có thể khẳng định rằng mẫu gấp Mũ Ông Công là mẫu gấp truyền thống (có thể là của Việt Nam) đã có cách đây hàng trăm năm.

Nhiều người Việt Nam biết mẫu gấp này, đương nhiên chúng ta không được biết tác giả của mẫu gấp này. Ai đã gấp một lần, khó có thể quên được.

Nhân dịp cuối năm, sắp đến ngày ông Táo chầu trời, xin được giới thiệu mẫu gấp truyền thống này.

Hình A: Hình cơ bản mẫu gấp Mũ Ông Công:

1) Tờ giấy hình vuông, gấp tạo nếp gấp trước theo hình vẽ.

2) Gấp 4 góc vào phía trong tạo thành một hình vuông nhỏ.

3) Gấp đôi lại theo đường chéo.

4) Ấn góc nhọn bên phải vào trong.

5) Tương tự như vậy với góc bên trái.

6) HÌnh cơ bản để gấp mẫu Mũ Ông Công đã hoàn thành.

Hình B: Mẫu gấp Mũ Ông Công:

1) Bắt đầu từ hình cơ bản. Tại vị trí mũi tên mở ra hai phía….

2) …sau đó ấn góc giấy lên phía trên.

3) Quay mẫu gấp.

4) Gấp nhánh gấp lên phía trên tại vị trí đường đánh dấu….

5) …sau đó gấp xuống.

6) Gấp phần trên bên phải sang trái.

7) Gấp hai bên của mẫu gấp vào phía trong…

8) … và cài vào nhau như hình vẽ. Gấp nhánh gấp phía dưới lên trên. Các động tác 7 và 8 lặp lại cho phía bên kia của mẫu gấp.

9) Kéo mẫu gấp từ từ sang hai phía.

10) Mẫu gấp Mũ Ông Công đã xong. Từ mẫu gấp này có thể sử dụng các giấy mầu khác để trang trí theo nhu cầu sử dụng.

Phạm Đình Tuyển 15/01/2009