Thống kê chuyên mục 'Bà i 8.Hình cơ bản 14-Kanguru'

Bài 8: ORIGAMI – điều kỳ lạ

Friday, October 26th, 2007

Bà i 8: ORIGAMI – điều kỳ lạ

Hình cơ bản số XiV và mẫu Kanguru

à Có câu chuyện rằng, một nhà văn nọ đã khóc khi nhân vật trong tiểu thuyết chết. Tiểu thuyết do nhà văn viết ra. Vậy tại sao lại không để cho nhân vật à đó tiếp tục sống? Có lẽ do hoà n cảnh của câu chuyện mà phải dẫn đến như vậy chăng?

Trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật, tình huống nà y không phải là hiếm. Dường như có một điều gì đó, một cái gì đó nảy sinh trong quá trình sáng tác, quyết định diễn tiến của công việc, là m thay đổi ý tưởng của người sáng tác hoặc có thể nói dẫn dắt người sáng tác.

Đối với nghệ thuật gấp giấy – ORIGAMi, thật kỳ lạ, là điều nà y hay xảy ra và có thể nói là luôn luôn như vậy.

Trong quá trình tạo ra các mẫu gấp giấy, không hề có chuyện nhà tạo mẫu đặt trước mặt đối tượng cần miêu tả (hình ảnh con vật nà o đó chẳng hạn) rồi nhìn và gấp theo. Có lẽ, ban đầu chỉ là một ý niệm về đối tượng, sau đó nhà tạo mẫu tìm cách gấp. Không có nhà tạo mẫu gấp giấy nà o trong quá trình tạo mẫu lại hình dung được kết quả cuối cùng sẽ đạt được. Cứ mỗi kết quả của một bước gấp dường như lại cho người tạo mẫu một chỉ dẫn mới về hướng giải quyết tiếp theo. Cứ từng bước, từng bước như vậy, hoặc là dẫn đết kết quả như mong muốn hoặc là thất bại vì khác quá xa với đối tượng cần miêu tả, phải điều chỉnh lại hay là m lại từ đầu.

Dưới đây là mẫu gấp giấy con Kanguru do tôi tạo ra. Tôi chưa hề vẽ bất kỳ một hình nà o về con Kanguru, mà nếu theo tưởng tượng có vẽ cũng không thể vẽ cho giống được. Khi gấp mẫu nà y, trong tôi chỉ có ý niệm: con vật mẫu nà y rất đẹp; nó có hai chân sau to; hai chân trước nhỏ; đuôi dà i; đầu nhỏ và có cái túi ở bụng. Chỉ có vậy thôi và tôi bắt đầu chọn lựa hình cơ bản để gấp. Sản phẩm của mỗi bước gấp lại chỉ dẫn các bước tiếp theo phải là m. Cuối cùng mẫu gấp con Kanguru đã được tạo ra và nếu tôi có vẽ cũng chẳng thể đẹp hơn được.

Có ai đó đã nói: Chúng ta dần tạo ra thế giới nà y theo cái cách mà chúng ta học được từ các chỉ dẫn của tự nhiên.


Hình 1: Hình cơ bản XIV


Hình 2: Mẫu con Kanguru 1

Hình 3: Mẫu con Kanguru 2 (tiếp theo)Hình 4: Mẫu con Kanguru 3 (tiếp theo)


Hình 5: Mẫu con Kanguru 5 (tiếp theo và hết)