Thống kê chuyên mục 'Bài 13: Tính logic, quy luật của ORIGAMI- mẫu châu chấu'

Bài 13: Tính lôgic, tính quy luật của ORIGAMI- mẫu gấp con châu chấu

Tuesday, December 1st, 2009

Bài 13: Tính lôgic, tính quy luật  của ORIGAMI- mẫu gấp con châu chấu

Để gấp được mẫu ORIGAMI, người gấp giấy trước hết cần có niềm say mê, tính kiên nhẫn, đôi chút khéo léo và hiểu rõ các quy định về cách gấp. Ngoài ra người gấp giấy cũng nên biết các mẫu gấp giấy đã được tạo ra theo nguyên tắc như thế nào, điều đó rất có lợi cho việc gấp, đặc biệt là các mẫu phức tạp.

Trước hết phải khẳng định rằng, bất kỳ người nào sáng tạo các mẫu gấp giấy cũng đều có mong muốn rằng: mẫu gấp của mình được nhiều người biết đến và đặc biệt là đựoc nhiều người gấp nó.

Chính vì vậy người gấp giấy cũng nên tin rằng, không hề có chuyện người sáng tác trình bày các hướng dẫn cách gấp như đánh đố người gấp.

Để cho người gấp có thể gấp được, thậm chí có thể nhớ, nhớ mãi được, thì các mẫu gấp giấy chắc chắn phải được tạo ra một cách có lôgíc, có quy luật.

Tờ giấy gấp thì phẳng, muốn tạo ra các nhánh gấp thì phải gấp chụm nó lại. Có các nhánh gấp rồi, muốn cho nó có hình dáng khác nhau thì phải gấp nhỏ lại.

Việc gấp chụm lại, gấp nhỏ lại không thể thực hiện một cách tình cờ mà được dựa trên hệ thống các nếp gấp tạo sẵn.

Trước khi gấp, người ta thường gấp tạo nếp, chia tờ giấy hình vuông thành 2-4-8 phần hoặc 3-6-12 phần. Sau đó có thể bổ sung tạo nếp các đường chéo là giao của 2 hệ lưới vuông trên. Hệ thống nếp gấp này giúp cho việc định vị các bước gấp sau này, cứ theo đó mà gấp, vừa chính xác vừa củng cố niềm tin trong từng động tác cho người gấp. Chính dựa trên hệ thống nếp gấp này, mà tạo nên rất nhiều hình cơ bản, là cơ sở cho việc gấp các mẫu gấp khác nhau.

Việc gấp thu nhỏ các nhánh gấp thường được tiến hành theo nguyên tắc: gấp đôi hay gấp ba lại. Nếu chưa đủ nhỏ lại gấp tiếp như vậy.

Việc gấp một cách tình cờ, như kiểu nặn giấy, làm người gấp (đa phần không phải là những người có khả năng về điêu khắc) sẽ lúng túng, nhìn thì thấy hấp dẫn song không thể gấp được.

Về cơ bản các mẫu gấp giấy thường đối xứng (đối xứng hoàn toàn, đối xứng theo một trục), vì vậy khi gấp cần chú ý đến nguyên tắc này để có thể đọc hiểu tốt hơn các chỉ dẫn gấp và dễ nhớ các mẫu gấp.

Dưới đây xin giới thiệu mẫu gấp con châu chấu, là mẫu gấp tương đối phức tạp, để làm quen với:

- Nếp gấp tạo trước với hệ luới vuông 2- 4 kết hợp đường chéo;

- Một cách gấp chụm lại để tạo ra hình cơ bản với các nhánh gấp.

- Cách gấp đôi để thu nhỏ lại các nhánh gấp.

- Cách gấp dựa trên nguyên tắc đối xứng, ví dụ như tại bước gấp thứ 22: Ký hiệu chỉ dẫn: ấn sang bên phải – cũng phải hiểu là: ấn đối xứng cả mặt trên và mặt dưới mẫu gấp sang bên phải.

Hình cơ bản 17

Hình gấp mẫu châu chấu 1 (còn tiếp)

Hình gấp mẫu châu chấu 2 (còn tiếp)

Hình gấp mẫu châu chấu 3 (còn tiếp)

Hình gấp mẫu châu chấu 4 (hết)

P.D.Tuyển