Thống kê chuyên mục 'Bà i 4: Hình cơ bản 16- Sư tủ'

Bà i 4: Hình cơ bản 16- Mẫu con sư tử

Tuesday, September 18th, 2007

Bà i 4: Hình cơ bản số 16 - Mẫu con sư tử

Hình cơ bản số 16 và mẫu con sử tử

Con sư tử là con vật rất ấn tượng, bởi hình dáng uy nghi, mạnh mẽ của nó. Vì vậy, nó cũng là mẫu con vật được ưa thích trong nghệ thuật gấp giấy.
Hiện có nhiều mẫu con sư tử. Có mẫu được ghép từ hai tờ giấy, (phần đầu và hai chân trước từ một tờ giấy, phần thân và hai chân sau là một tờ giấy) và cũng có mẫu gấp từ một tờ giấy. Điều ý nghĩa là ở đây xin được giới thiệu một mẫu con sư tử của Nghệ thuật gấp giấy Việt Nam.

Để gấp con sư tử cần thiết phải có hình cơ bản với 6 nhánh gấp: 4 nhánh gấp cho chân, 2 nhánh gấp còn lại cho đầu và đuôi. Tuy nhiên do con sư tử có phần đầu với các bờm lớn, vì vậy nhánh gấp dà nh cho đầu phải lớn. Hình cơ bản số XVI được tìm ra để đáp ứng yêu cầu nà y.

Khi đã có được hình cơ bản số XVI, thì việc gấp tạo mẫu con sư tử bằng một tờ giấy hình vuông thật đơn giản, chỉ bằng 28 động tác gấp.

Có lẽ điểm khó nhất của mẫu con sư tử là gấp cái đầu của nó. Tuy nhiên chỉ cần quan sát kỹ hình hướng dẫn là hoà n toà n có thể gấp được.

Khi bạn muốn tạo ra mẫu con vật có cái đầu lớn, bạn nên nghĩ ngay đến việc sử dụng hình cơ bản XVI nà y

Hình 1: Hình cơ bản XVI- Hình cơ bản nà y có hình dạng thật đặc biệt, vì phải dà nh một phần lớn diện tích để tạo đầu của mẫu con sư tử.


Hình 2: Mẫu con sư tử (còn tiếp)


Hình 3: Mẫu con sử tử ( còn tiếp)


Hình 4: Mẫu con sư tử ( tiếp theo và hết)


Hình 5: Mẫu con sử tử là mẫu gấp giấy đẹp, là một trong 25 mẫu được giới thiệu trong cuốn sách Origami Việt Nam 3 dự kiến xuất bản và o giữa năm 2008.