Việt Nam đang chuyển từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp và từng bước sang nền kinh tế hiện đại; Xu hướng nền kinh tế dựa trên khai thác tài nguyên và lao động giản đơn đã đạt đến ngưỡng và hiện đang dần chuyển sang nền kinh tế dựa vào tri thức. Sự sáng tạo, đổi mới khoa học - công nghệ và văn hoá trở thành động lực quan trọng hàng đầu cho phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

   Trong tiến trình phát triển chung đó, Bộ môn Kiến trúc Công nghệ (Department of Architecture Technology), Khoa Kiến trúc & Quy hoạch, Truờng Đại học Xây dựng, được Nhà nước giao nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, tạo lập môi trường phát triển khoa học - công nghệ trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc, phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa, phát triển nông nghiệp nông thôn và các khu kinh tế.

   Việt Nam là quốc gia đang phát triển, hoạt động kinh tế đóng vai trò chủ đạo với 4 nhóm: i) Khai thác tài nguyên thiên nhiên (khai mỏ, nông nghiệp); ii) Sản xuất (công nghiệp, xây dựng), iii) Dịch vụ, iv) Liên kết số và được vận hành dựa trên trên hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ tương ứng, trong đó nổi bật là hệ thống công nghệ thông tin. Các hoạt động kinh tế và hệ thống kết cấu hạ tầng nêu trên đều được thực hiện dựa trên các giải pháp công nghệ (công nghệ mang tính chiến lược; công nghệ quản lý và công nghệ kỹ thuật) phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam.

   Tiếp nối truyền thống của Bộ môn Kiến trúc Công nghiệp, Bộ môn Kiến trúc Công nghệ là bộ môn chuyên ngành trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng và thiết kế kiến trúc các môi trường không gian (thật và ảo), không chỉ đáp ứng giải pháp công nghệ cho hoạt động kinh tế công nghiệp (truyền thống và mới nổi), mà còn cho các hoạt động kinh tế sản xuất sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ, giao thức số và đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng.

   Trang bmktcn.com này là nơi trao đổi các thông tin chuyên ngành trong lĩnh vực xây dựng. Đây là địa chỉ cung cấp các thông tin miễn phí cho việc đào tạo đại học và sau đại học; nơi trao đổi thông tin giữa các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà đầu tư và cộng đồng xã hội.

   Bộ môn Kiến trúc Công nghệ, Khoa Kiến trúc - Quy hoạch, Truờng Đại học Xây dựng rất mong sự tham gia của quý vị và các bạn.BÀI GIẢNG : 9. Khởi nghiệp trong lĩnh vực xây dựng
Tác giả: Cục Phát triển Doanh nghiệp
      Tài liệu dành cho đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

DANH MỤC CÁC CHUYÊN ĐỀ

TT

Chuyên đề

I

Các chuyên đề đào tạo khởi sự doanh nghiệp

1

Nhận thức kinh doanh và ý tưởng kinh doanh

2

Lập kế hoạch kinh doanh

3

Những vấn đề về thị trường và marketing trong khởi sự doanh nghiệp

4

Tổ chức sản xuất và điều hành doanh nghiệp

5

Kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành lập DN

6

Quản trị tài chính trong khởi sự doanh nghiệp

II

Các chuyên đề đào tạo về quản trị doanh nghiệp

7

Những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp

8

Quản trị chiến lược

9

Quản trị nhân sự

10

Quản trị marketing

11

Quản trị dự án đầu tư

12

Quản trị tài chính

13

Quản trị sản xuất

14

Quản lý kỹ thuật và công nghệ

15

Quản lý chất lượng

16

Quản trị hậu cần kinh doanh

17

Thương hiệu và sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ

18

Những vấn đề cơ bản về hoạt động tham gia hội chợ, triển lãm thương mại của các doanh nghiệp

19

Đàm phán và ký kết hợp đồng

20

Ứng dụng công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

21

Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

22

Kỹ năng bán hàng

23

Kỹ năng làm việc nhóm

24

Kỹ năng quản trị của chủ doanh nghiệp

25

Văn hóa doanh nghiệp

26

Tâm lý học lãnh đạo, quản lý

27

Một số vấn đề kinh doanh trên thị trường quốc tế

28

Lập dự án, phương án kinh doanh

29

Các chuyên đề về hội nhập kinh tế

 Nguồn:  Cục phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

 
  • Sơ đồ trang 
  • Bản quyền thuộc Bộ môn Kiến trúc Công nghệ - Khoa Kiến trúc Quy hoạch - Trường Đại học Xây dựng
    Địa chỉ liên hệ: Phòng 404 nhà A1 - Số 55 đường Giải Phóng - TP Hà Nội
    Điện thoại: (+84) 4.869.7045     Email: info@bmktcn.com
    Chủ biên: TS. Phạm Đình Tuyển - Phụ trách: ThS. Nguyễn Cao Lãnh & cộng sự
    Powered by Joomla!