Trạm biến thế cho nhà máy Xi măng ở Colombia

January 11th, 2012

Argos, Building for an Electrical Generator at a Cement Factory

http://www.archdaily.com/68511/argos-building-for-an-electrical-generator-at-a-cement-factory-felipe-gonzalez-pacheco/

Dubai - Biến những điều KHÔNG THỂ thành CÓ THỂ !

March 15th, 2010

DUBAI - IMPOSSIBLE CITY

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Phần 6