Thống kê chuyên mục 'Uncategorized'

Trạm biến thế cho nhà máy Xi măng ở Colombia

Wednesday, January 11th, 2012

Argos, Building for an Electrical Generator at a Cement Factory

http://www.archdaily.com/68511/argos-building-for-an-electrical-generator-at-a-cement-factory-felipe-gonzalez-pacheco/