Bà i 3: Khái niệm về Hình cơ bản- Hình cơ bản 1- Mẫu gấp con chuồn chuồn

Khái niệm về Hình cơ bản

Trong quá trình gấp các mẫu giấy, một số mẫu gấp chung nhau một số bước gấp ban đầu nhất định. Hình đạt được từ những bước gấp chung nhau đó được gọi là hình cơ bản của những mẫu gấp ấy.

Một hình cơ bản thường đạt được sau khoảng 5 đến 10 bước gấp nhất định. Sự khác biệt giữa các hình cơ bản chính là sự khác nhau ở những nhánh gấp, về số lượng, hình dạng và tỷ lệ của các nhánh gấp.

Ví dụ, để gấp con chim, cần thiết phải có tối thiểu 4 nhánh gấp: 1 nhánh gấp làm đầu, 1 nhánh gấp làm đuôi và 2 nhánh gấp còn lại làm cánh ( như mẫu gấp ” con cò ngồi ” truyền thống ). Nếu muốn có thêm 2 chân, thì phải cần thêm 2 nhánh gấp nữa. Như vậy nếu hình cơ bản nà o có 4 nhánh gấp là có thể gấp được mẫu con chim. 30 hình cơ bản tôi biết thì hình cơ bản nà o cũng có thể tạo được mẫu gấp con chim.( chỉ có đẹp và không đẹp mà thôi).

Ví dụ, muốn gấp con nhện, phải xuất phát từ hình cơ bản có nhiều nhánh gấp ( do cách gấp tạo thà nh, chứ không phải là dùng kéo cắt để tạo ra hoặc dùng nhiều tờ giấy hình vuông ghép lại để nhân thêm ra), tối thiểu là 10 nhánh gấp, 8 nhánh gấp cho 8 chân, 1 nhánh gấp cho đầu và 1 nhánh gấp cho phần bụng.


Ảnh thể hiện hai hình cơ bản, một hình cơ bản với 4 nhánh gấp để gấp mẫu ” con cò ngồi” nổi tiếng ( hình phía trên) và một hình cơ bản có 12 nhánh gấp dùng để gấp mẫu con nhện (hình phía dưới)

Mỗi một hình cơ bản chỉ có thể phù hợp để gấp một số mẫu vật nà o đó. Vì vậy, việc tìm kiếm hình cơ bản mới là một việc là m rất hứng thú và đòi hỏi nhiều thời gian của những người tạo mẫu gấp. Bởi vì, họ biết rất rõ, mỗi một hình cơ bản mới sẽ tạo ra một mẫu gấp mới và biết đâu rằng có thể tìm thấy một mẫu gấp giấy đẹp nhất về con vật, đồ vật nà o đó.

Tất cả các mẫu gấp giấy của tôi đều được phân nhóm theo hình cơ bản. Điều nà y rất có lợi, vì chỉ cần trình bà y một lần các bước gấp tạo hình cơ bản, sau đó việc hướng dẫn các mẫu gấp khác sẽ chỉ bắt đầu từ hình cơ bản. Ngoà i ra việc phân nhóm mẫu gấp giấy theo hình cơ bản cũng thuận lợi cho việc tập hợp, tra cứu các mẫu gấp giấy.

Hình cơ bản số 1- hình cơ bản gấp con chuồn chuồn:

Tại sao hình cơ bản tạo mẫu gấp con chuồn chuồn lại được chọn là hình cơ bản số 1. Mặc dù mẫu gấp con chuồn chuồn không phải là mẫu gấp đầu tiên mà tôi tạo ra ?

Con chuồn chuồn là con vật rất được nhiều người ưa thích. Và đương nhiên nó cũng là mẫu mà bất kỳ nhà tạo mẫu ORIGAMI nà o cũng muốn tạo ra. Trong trường hợp nà y, người ta có thể nói: ” Nếu anh là nhà tạo mẫu gấp giấy, anh hãy đưa cho xem mẫu gấp con chuồn chuồn của anh, tôi sẽ biết anh là ai.”

Mẫu con chuồn chuồn - thật đơn giản, tối thiểu cần 6 nhánh gấp là có thể khắc hoạ được đặc trưng cơ bản của con chuồn chuồn (đang bay): 4 nhánh gấp cho 4 cánh, 1 nhánh cho đầu và 1 nhánh còn lại cho đuôi. Có nhiều hình cơ bản có 6 nhánh gấp, bạn muốn trở thà nh nhà tạo mẫu gấp giấy, hãy thử sức với việc tạo ra mẫu gấp con chuồn chuồn của riêng mình.


Hình vẽ hình cơ bản số 1


Ảnh mẫu gấp hình cơ bản số 1

Mẫu gấp con chuồn chuồn:

Tôi phải mất 6 tháng để tạo ra mẫu gấp con chuồn chuồn. Nguyên do là trong mẫu gấp ban đầu 4 nhánh gấp tạo 4 cánh không nằm ở vị trí mong muốn. Linh cảm rằng đã chọn hình cơ bản đúng, nên tôi luôn mang theo mẫu gấp dở dang đó, lúc nà o rảnh rỗi lại mang ra gấp. Giấy nhà u nát, lại được thay bằng tờ giấy khác. Rồi mãi đến một ngà y may mắn, tôi cũng đã đưa được 4 nhánh gấp tạo cánh và o đúng vị trí của nó. 10 năm đã qua và tôi vẫn cho rằng, mẫu gấp con chuồn chuồn nà y là một trong những mẫu gấp giấy đẹp nhất của nghệ thuật ORIGAMI.Hình vẽ mẫu gấp con chuồn chuồn


Ảnh mẫu gấp con chuồn chuồn

Có 1 ý kiến về bài “Bà i 3: Khái niệm về Hình cơ bản- Hình cơ bản 1- Mẫu gấp con chuồn chuồn”

  1. dinhtuyen Says:

    mẫu gâp con chuồn chuồn nà y tôi cũng thấy thích nhưng nếu nó có chân nữa thì đúng y chang con chuồn chuồn của tự nhiên. Ngà y nhỏ tôi thường đi bắt chuồn chuồn chơi và tôi thích nó mầu đỏ hơn mầu xanh.

Hãy gửi ý kiến của bạn